Tilgjengelighet (Gamle Kirkeplass)

Vi ønsker å være en inkluderende festival for alle som liker å dra på kulturopplevelser, uavhengig av bakgrunn, og har derfor et spesielt fokus på å tilpasse våre publikumsarealer ulike behov.

Denne informasjonen berører i all hovedsak Gamle Kirkeplass, som er det eneste avgrensede området på festivalen. For de andre arenaene (Bragernes Torg, Strømsø Torg, Union Brygge, Elvebredden og Byparken) kan du ta utgangspunkt i hvordan framkommeligheten til og på de respektive byarealene er til vanlig. Send oss en mail dersom du har konkrete spørsmål. For framkommelighet på Union Scene finner du info på unionscene.no.

Om billettsalg, bånd etc

Les detaljert info om billetter, bytting til bånd etc ved å klikke her.

Innganger og utganger
Inngang er i Øvre Torggate, fra Bragernes Torg.

Når du skal forlate området, er det enkleste å gå ut samme vei som du kom. Det finnes også andre alternativer, ta kontakt med en vakt eller frivillig dersom du ønsker å benytte

Ved en eventuell evakuering er det 5 nødutganger:
– Nødutgang nummer 1 er utgang høyre side av scene mot Øvre Storgate
– Nødutgang nummer 2 er ut Øvre Torggate mot Bragernes Torg
– Nødutgang nummer 3 er langs Øvre Torggate 7
– Nødutgang 4 og 5 er ut mot Hauges Gate
Samlingsplass etter en eventuell evakuering er Drammen Park.

Hindringer og framkommelighet
Gamle Kirkeplass ligger på bakkenivå, kun et par kvartaler fra Bragernes torg. Det er få hindringer i veien bort til området (du beveger deg langs gater), ingen trapper og det er lett å rulle inn med rullestol og å komme seg fram for synshemmede. Selve festivalområdet er flatt og enkelt å navigere på. Når du har kommet gjennom innsjekk og inn på området så er du på en asfaltgate. For å komme deg til venstre mot scene 1 eller til høyre mot scene 2 herfra må du forsere en fortauskant. Ellers er det ingen hindringer å ta hensyn til bortsett fra et par trær og en statue (samt hovedbaren og sitteområdet, som ligger hhv umiddelbart til venstre og høyre når du kommer inn). Avstanden fra buss-stoppene rundt Bragernes torg er kort. For å komme deg fra togstasjonen trenger du kun å forsere Bybrua for å komme deg til Bragernes torg. Kommer du med bil/taxi så anbefaler vi å enten parkere i et av parkeringshusene i nærheten, evt bli sluppet av på Bragernes Torg.

Kan dere hjelpe meg hvis jeg trenger det?
Vi har over 200 frivillige som bidrar med service på de ulike festivalarenaene. Disse har på seg frivillig-tskjorter som det er enkelt å kjenne igjen. Flere av områdene benytter også profesjonelle ordensvakter/vektere som er trent i å bistå publikum. Vi har i tillegg en egen informasjonsbod på Bragernes Torg som du kan oppsøke for informasjon.

Ledsagere
Ledsagere er velkomne på Gamle Kirkeplass. De som har behov for ledsager under festivaloppholdet, må sørge for å ha med ledsagerbevis. Dette må fremvises ved inngang.

Rullestolplatå
På Gamle Kirkeplass har vi en forhøyning/rampe som løfter deg ca 1,20 meter over bakkeplan. Dette gir meget god sikt, særlig til scene 1. Vi har personell til stede som passer på at forhøyningen forbeholdes gjester som har behov for den, så ikke kapasiteten fylles opp av fysisk funksjonsfriske gjester. Vi ønsker i utgangspunktet ikke at flere enn ledsager er med opp på forhøyningen, så kapasiteten kan utnyttes av alle som har et faktisk behov for det.

Forhøyningen er plassert skrått til venstre når du kommer inn på området, forbi baren og langs borterste langside. Den ligger dermed plassert noe nærmere scene 1 enn scene 2. Baren er plassert midt på området og er kun 10-15 meter fra forhøyningen. Toalettene er plassert på samme langside, til venstre når du kommer ned fra forhøyningen / i retning av scene 1. Røde Kors har et eget telt stående rett ved siden av forhøyningen.

Finnes det mulighet for å lade elektriske rullestoler?
Vi anbefaler alle å fullade elektriske rullestoler før ankomst. Skulle behovet oppstå, så henvend deg til Røde Kors-teltet og spør om de har kapasitet til å låne bort ett av sine ladepunkt. Dette er plassert kloss inntil forhøyningen.

Toaletter
Toalettkapasiteten på området er god. Vi har toaletter tilpasset rullestol. Dette er plassert helt i starten av toalettområdet.

For synshemmede
Det er ikke informasjon i blindeskrift på Gamle Kirkeplass. Men vi har fokusert på store, tydelige skilt og menyer, blant annet for å gjøre det enklere for svaksynte å orientere seg.

Gamle Kirkeplass er til vanlig en park med to grøntarealer, atskilt av en vei på tvers i midten og veier rundt de respektive arealene. Utover dette er det ikke separate stier, veier eller ledelinjer inne på området, da det er begrenset hvilke inngrep vi kan gjøre i et offentlig grøntareal. Rullestolforhøyningen har rekkverk. Det er ledelinjer til og på flere av de andre festivalarenaene, men av praktiske nødvendigheter er disse i enkelte tilfeller avbrutt av fysiske konstruksjoner.

Det er ikke storskjermer på Gamle Kirkeplass, men det er en storskjerm på Bragernes Torg.

Avlastning
Midt på området, rett til høyre når du kommer inn midt på området, har vi en gruppe benker/sitteplasser hvor du kan slappe av mellom slagene. Her er det også plass til rullestoler. For den aller beste komforten anbefaler vi VIP-billetter, som gir tilgang på eget telt. Dette inkluderer også et eget serveringstilbud. Les mer om VIP her.

Servering
Det er én større bar samt ett utsalgssted for matservering på Gamle Kirkeplass. Her er det plakater med meny med stor skrift som viser hva du kan få kjøpt.
En av barene har også en egen, senket disk, tilpasset rullestolbrukere.

Flere av de andre arenaene på festivalen har et rikt utvalg boder og serveringstilbud, med ulik tilpasning.

For hørselshemmede
Det er ikke teleslynge på Gamle Kirkeplass. Vi har en idé om å invitere en eller flere tegnspråktolker til å tolke artistene live i fremtiden.

Hvem kan jeg spørre om hjelp og informasjon?
Vi har mange frivillige på jobb som er lett synlige i oransje t-skjorter. Det er også en rekke PSS Securitas-vektere på området i uniform.
Send oss en e-post dersom du har ytterligere spørsmål i forkant. Kontaktinfo finner du HER.