fbpx

Presse

Akkreditering

Gamle Kirkeplass: Du henter akkrediteringen ved hovedinngangen. Navnet ditt står på liste og du blir bedt om å vise ID.

Andre arenaer: Krever i hovedsak ikke akkreditering da det meste er gratis. For unntakene, ta kontakt med post@bvd.no for detaljer.

Forespørsler

For intervjuforespørsler, akkrediteringsforespørsler etc: Ta kontakt med Louise Winness Prestgard på louise@bvd.no.

Regler for bruk av foto-, film/video- og lydutstyr

Fotografering

Informasjon om fotorestriksjoner vil bli tilsendt før festivalen. Dersom ikke annet blir oppgitt er fotografering på Gamle Kirkeplass kun tillatt de tre første låtene etter konsertstart, uten blitz og med fotopass. Instruksjon vil bli gitt ved inngangen til “grava”. Det er viktig at spillereglene blir fulgt, scenevaktene kan ellers be deg om å forlate “grava”. De andre arenaene har i utgangspunktet ingen fotorestriksjoner, med mindre annet er oppgitt.

Fotopass

Dersom du ønsker fotopass til Gamle Kirkeplass må du huske å opplyse om dette i akkrediteringssøknaden.

Ta evt kontakt med Anders Pettersen på anders.pettersen@lund-gruppen.no.

Levende bilder/video

Videoopptak eller annen form for levende bilder er ikke tillatt på Gamle Kirkeplass uten særlig tillatelse. Alt av utstyr kan følgelig ikke tas med inn på festivalområdet uten denne tillatelsen. For avtaler, henvend dere til kontaktpersonene oppgitt ovenfor. For de andre arenaene gjelder ulike regler, ta kontakt med post@bvd.no for detaljer.

Lyd

Lydopptak er ikke tillatt under noen av konsertene på Gamle Kirkeplass. For medier som har slike behov kreves det egne avtaler. Se punktet over for retningslinjer, eller ta kontakt med kontaktpersoner nevnt lenger opp. For de andre arenaene gjelder ulike regler, ta kontakt med post@bvd.no for detaljer.