fbpx

Nabovarsel

Elvefestivalen 20. – 23. august 2020

INFO VEDRØRENDE KONSERTENE PÅ GAMLE KIRKEPLASS 22. og 23. august

Kjære nabo til Gamle Kirkeplass,

Elvefestivalen er rett rundt hjørnet, og i den anledning ønsker vi å informere litt om den del av arrangementet som foregår på Gamle Kirkeplass.

I dagene i forkant av festivalen vil det foregå opprigging av scene, backstage-område, teknikk, VIP-telt, serveringspunkter og festivalgjerder på Gamle Kirkeplass. Dette arbeidet påbegynnes mandag 17. august. Vi vil ha fokus på god passasje rundt festivalområdet, samt inn- og utkjøring til eiendommene mens arbeidet pågår. Vi bruker Handelstanden som base for våre frivillige.

Før helgens arrangement vil det være våre innleide samarbeidspartnere, leverandører og dugnadspersonell som vil arbeide med oppriggingen. Under selve arrangementet kommer området til å være bemannet med dugnadspersonell, profesjonelle sikkerhetsvakter og Røde Kors. I tillegg er det innleid ekstra politiressurser til konsertarrangementet slik at sikkerheten er ivaretatt. Elvefestivalen har også en avtale om to sykkelambulanser som, i tillegg til ordinære ambulanser, vil betjene hele byen, inklusive konsertarenaen på Gamle Kirkeplass hvis behovet oppstår.

For oppstart av musikk begge dager; se under.

Konsertene avsluttes kl. 00.00  begge dager, og området skal være tømt innen klokken 00.30.

Forøvrig forholder vi oss til Politivedtektene for Drammen sentrum.

 

Programmet for 2020: (NB. Endring i tidspunkt kan forekomme)

 

Lydprøver:

Det vil foregå lydprøver fra scenen i forkant av konsertene hele fredag og lørdag formiddag.

 

Fredag 22. august:                                                                         

 

Lørdag 23. august:

 

Elvefestivalen står ansvarlig for opprydding av området etter at arrangementet er ferdig. Dette arbeidet avsluttes senest tirsdag 25. august. For mer informasjon om arrangementet og programmet for øvrig kan du gå inn på www.elvefestivalen.no. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss setter vi stor pris på om du sender en epost til: post@bvd.no.

 

Direkte henvendelser vedr. Gamle Kirkeplass kan rettes til senior prosjektleder:

Fredrik Hagelund                      Mobil: +47 974 12 410         Mail: fredrik@lund-gruppen.no

 

Info vedrørende arrangementene på/rundt Bragernes torg:

Byen Vår Drammen AS disponerer grunnen på/rundt Bragernes torg fra mandag 17. august til onsdag 26. august klokken 12:00.

Vi starter opprigg av telt og strøm på torget torsdag 20. august.

Det er arrangement på torgscenen til følgende tidspunkt:

Fredag 22. august: 15:00-01:00

Lørdag 23. august: 11:00-01:00

Søndag 24. august: 12.00-18.00

Gratis inngang til området på torget. 18 års grense etter 21.30.

For detaljert program se: www.elvefestivalen.no/program

Det spilles ikke musikk fra torgscenen etter klokken 01:00 fredag og lørdag.

Lyd/musikk i sentrum etter dette klokkeslettet er fra utestedene som har ordinære åpningstider denne helgen.

Vi vil holde lydnivået på torgscenen innenfor kommunens angitte grenser.

Vi takker for tålmodighet og forståelse, og vi håper dere som bor i sentrum vil ta del i den store folkefesten.

Velkommen skal dere være!

For kontakt vedr arrangement i sentrum:

Festivalsjef Louise Prestgard: 40412730 eller daglig leder Byen Vår Drammen, Tom Søgård 90609992

Ungdomsfestivalen Elvevill i byparken lørdag 23. august:

Det arrangeres en alkohol/rusfri ungdomsfestival i byparken lørdag 23. august fra 14.30-23.00.

Dette arrangementet er i regi av G60, Drammen Kommune og Elvefestivalen.

Det blir konserter og aktiviteter for ungdommene gjennom ettermiddagen/kvelden.

Det er godt med vakter og politifolk i parken som sørger for at sikkerheten er i varetatt.

 

For henvendelser vedr. Elvevill: prosjektleder Maria Voss 91398546