Kongesjaluppen Stjernen

Kongesjaluppen Stjernen

Union Brygge lørdag 26.08.17, klokken 08:00

Oscar II sin 113 år gamle sjalupp kommer seilende til Drammen og blir hele helgen!

Under unionstiden med Sverige fikk kong Oscar II bygget en kongesjalupp for bruk i Norge. Den ble bygget ved Akers Mek Verksted i 1899. Kong Oscar II brukte ikke ”Stjernen” mange ganger. I 1905 ble Kong Haakon VII vår nye konge og han brukte båten flittig frem til andre verdenskrig.
”Stjernen” ble vedlikeholdt ved Marinens Hovedverft i Horten, og lå i vinteropplag her. Mannskapet besto av skipper, maskinist, fyrbøter og to mann på dekk. Alle kom fra marinen. På sommeren gikk ”Stjernen” til Oslo og var i bruk til fjordturer eller som følgebåt ved seilaser.
Under krigen brukte tyske offiserer den i Oslofjorden. Da freden kom var den i miserabel forfatning. Den ble kassert og solgt. ”Stjernen” ble fraktet til Mjøsa og ombygd til fraktebåt, så til fritidsbåt og senere fraktebåt igjen. Til slutt endte den innerst i en fjord hvor den lå i 15 år og ble mer og mer ødelagt.

Venneforeningen Marinemuseets Matroser ble stiftet 1993. Arne Matsen, som satt i styret, hadde oppdaget ”Stjernen” i Mjøsa og foreslo at det å bringe den tilbake til fordums prakt måtte være en fin oppgave for Matrosene. Styreleder (høybåtsmann) og resten av styret var enige.

Båten var imidlertid et bedrøvelig syn. Til og med den fine wedderbaugen var borte. Knud Zimmer, skipsingeniør og matros, vurderte likevel båten til å være et restaureringsobjekt, men det viste seg meget vanskelig å enes om en pris. Først i 1995 fikk vi kjøpt båten for en pris som vi kunne godta.
At vi var i stand til å kjøpe var takket være Perr Reichborn Kjennerud som hadde donert 100 000 kroner.
Fyrkjelen som er over 100 år gammel er ennå i bruk og frakter Stjernen fra sin vante plass i Horten. Stjernen vil ligge til kai fra fredag ettermiddag til og med søndag. Du finner den på gjestebryggen til Union Brygge.

Les mer på Stjernens hjemmeside.